top of page

Κάτι μπήκε στο μάτι μου

Level - C2.03

Η μικρόσωμη γυναίκα βγήκε από την κρεβατοκάμαρα όπου κοιμόταν, για να δει αν διάβαζε το παιδί της. Είχε μεγάλη αγωνία γιατί ήταν η τελευταία χρονιά του σχολείου, και η σημαντικότερη – τουλάχιστον έτσι όλοι πιστεύουν. Ύστερα εξετάσεις, κι έπειτα μάλλον, ίσως, ενδεχομένως, πανεπιστήμιο.

Στο τραπέζι του σαλονιού, το παιδί έτριβε το αριστερό του μάτι πάνω απ’το βιβλίο ιστορίας, που είχε μείνει ανοιχτό στη σελίδα 224. Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος – δύσκολο κεφάλαιο και έπεφτε συχνά ως θέμα. Το μάτι του ήταν κόκκινο και έδειχνε να πονάει, ενώ από το πολύ τρίψιμο φαινόταν καθαρά ένα δάκρυ.

«Τι έχεις παιδί μου;», ρώτησε η μητέρα του. «Κάτι μπήκε στο μάτι μου, έρχεται σκόνη απ’έξω. Ανοίγουν τρύπες στο δρόμο σήμερα όλη μέρα.», απάντησε εκείνος.

«Αα... Καλά τότε. Έχει θόρυβο εδώ; Αν θες πήγαινε μέσα να διαβάσεις...», ξεκίνησε να λέει με ανησυχία, και στο τέλος ρώτησε: «...Θες σταγόνες;»

Το παιδί σήκωσε τα μάτια του απότομα και την κοίταξε, με το αριστερό να είναι ακόμα πολύ κόκκινο. «Ναι σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη».

Η γυναίκα άρχισε να περπατάει προς την κουζίνα, νυσταγμένη ακόμα, περνώντας δίπλα απ’ το ημερολόγιο τοίχου. Έδειχνε 2 Μαρτίου, που σήμαινε ότι οι εξετάσεις ήταν πια κοντά. Πήρε μια καρέκλα, ανέβηκε πάνω, κι άνοιξε ένα λευκό ντουλαπάκι με κουτιά απ’το φαρμακείο. Ψάχνoντας τις σταγόνες, τα μάτια της ξαφνικά έπεσαν σ’ ένα άγνωστο κουτί, με παράξενο περιτύλιγμα.

«Τι ειν’αυτό τώρα;», είπε από μέσα της.

Το πήρε στα χέρια της με περιέργεια, το ξετύλιξε, και το άνοιξε. Μέσα βρήκε ένα ασημένιο δαχτυλίδι, με μια στρογγυλή πράσινη πέτρα να την κοιτάει επίμονα, μία στο δεξί μάτι, μία στο αριστερό. «Χρόνια πολλά», ακούστηκε το παιδί από το τραπέζι. Η γυναίκα έμεινε για λίγο ακίνητη, έφερε το χέρι της στο πρόσωπό της και το κράτησε για λίγο εκεί, όρθια ακόμα πάνω στην καρέκλα.

«Τι είναι μαμά;»

«Τίποτα παιδί μου, κάτι μπήκε στο μάτι μου.»


· ύστερα = afterwards

· έπειτα = afterwards

· ενδεχομένως = possibly, potentially

· τρίβω – τρίψω = to rub

· σταγόνα = drop [of liquid]

· ντουλάπι = cupboard

· τυλίξω – τυλίξω = to wrap

· ασήμι = silver

· στρογγυλός -ή -ό = round

· επιμένω – επιμείνω = to insist, to persist

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Something got in my eye

The small woman got out of the bedroom where she was sleeping, to see if her child was studying. She was in great anguish, because that was the last year of school, and the most important one – at least so everyone believes. Then exams, and after that maybe, perhaps, possibly… university.


In the living room, the child was rubbing his left eye over the history book, which had been left open on page 224. Second world war – difficult chapter and frequent exam topic. His eye was red and seemed to hurt, while due to excessive rubbing, a tear was clearly visible.


‘What’s wrong child?’, his mother asked. ‘Something got in my eye, there’s dust coming from outside. They’ve been drilling holes on the street all day.’, he answered.


‘Oh… Alright then. Is it noisy here? If you want to, you can go study in another room…’, she started saying worryingly, and eventually she asked: ‘Do you want eye drops?’


The child lifted his eyes suddenly, and looked at her, with his left eye still being very red. ‘Please, by all means, if you would be kind enough’.


The woman started walking to the kitchen, still sleepy, passing by the wall calendar. It read March 2, which meant that exams were now close. She took a chair, climbed on it, and opened a small white cupboard that contained boxes of medicine. Looking for the eye drops, her eyes caught an unfamiliar box, with a strange wrapping.


‘What could that be now?’, she thought to herself.


She picked it up curiously, unwrapped it, and opened it. Inside she found a silver ring, with a round green stone looking at her persistently, one eye at a time. ‘Happy birthday’, uttered the child from the table. The woman stood still for a bit, brought her hand to her face, and held it there for a while, still standing on the chair.


‘What’s wrong mum?’

‘Nothing child, something got in my eye.’

bottom of page