Τι είναι το περίπτερο

Level - B2.01

Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα μαγικό μέρος όπου βρίσκει κανείς τα πάντα. Είναι μικρό, περίπου 2 μέτρα επί 2, ανοιχτό από μπροστά, με μία στενή πόρτα από πίσω και δύο παράθυρα αριστερά και δεξιά. Βρίσκεται παντού, συνήθως πάνω σε πλατείες και πεζοδρόμια, και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του έθνους: το βοηθά να περπατάει λιγότερο.

Κι αυτό γιατί σπάνια χρειάζεται να πας κάπου αλλού – το περίπτερο τα έχει όλα. Μεταξύ άλλων, πουλάει νερό, τσιγάρα, σοκολάτες, σνακ, αλκοόλ, προφυλακτικά και χαρτομάντηλα. Όμως, το περίπτερο δεν στηρίζει μόνο με την ερωτική ζωή της χώρας. Πουλάει επίσης περιοδικά, εφημερίδες, παγωτά, αναψυκτικά, χυμούς, τσίχλες και πατατάκια. Το καλοκαίρι μπορεί να πουλάει μπάλες για την παραλία, και το χειμώνα ομπρέλες. Γιατί;

Διότι το περίπτερο ακούει την αγορά, την παρατηρεί και τη μελετάει. Συχνά, ζει και τις 24 ώρες της ημέρας, χωρίς ποτέ να κοιμάται ή να κουράζεται. Με βροχή, ήλιο, χιόνι ή χαλάζι, με αριστερή ή δεξιά κυβέρνηση, δε σταματάει ποτέ.  Κάνει συνεχώς διάλογο με την αγορά, και φέρνει τα πράγματα που εκείνη χρειάζεται – αν είναι αρκετά μικρά ώστε να χωράνε σε αυτό.

Πολλές φορές βέβαια, το μόνο πράγμα που χρειάζεται η αγορά είναι ρέστα για το ταξί, και τότε είναι που χρησιμοποιεί ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, για ένα μπουκάλι νερό του 0,5 ευρώ. Παρόλα αυτά, το περίπτερο είναι έννοια, ιδέα, μία ολόκληρη κοσμοθεωρία που ορίζει έναν λαό και την κουλτούρα του. Μερικές φορές, είναι πράγματι δύσκολο να πει κανείς αν το περίπτερο έκανε την Ελλάδα, ή η Ελλάδα το περίπτερο.


· μεταξύ = between; among

· προφυλακτικό = condom

· χαρτί = paper

· μαντήλι = handkerchief

· χαρτομάντηλο = tissue

· στηρίζω = to underpin, to support

· παρατηρώ = to observe

· μελετάω = to study in depth

· χαλάζι = hailstone

· ώστε = so that

· χωράω = to fit [into a space]

· ρέστα = change [money given back]

· παρόλα αυτά = despite all that

· έννοια = notion, concept

· ολόκληρος -η -ο = entire

· ορίζω = to define

· πράγματι = indeed, truly

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

What is the kiosk

In Greece, there is a magical place where you can find everything. It’s small, about 2 by 2 metres, open at the front, with a narrow door at the back and two windows left and right. It’s everywhere, usually on squares and pavements, and it plays a very important role in the nation’s everyday life: it helps them walk less.


And this is because you rarely need to go anywhere else – the kiosk has everything. Among other things, it sells water, cigarettes, chocolates, snacks, alcohol, condoms and tissues. However, the kiosk doesn’t only support the country’s love life. It also sells magazines, newspapers, ice-creams, soft drinks, juices, gums and potato crisps. In the summer, it may be selling balls for the beach, and in the winter, umbrellas. Why?


Because the kiosk listens to the market, it observes her and studies her. Often, it lives all 24 hours of the day, without ever sleeping or resting. Rain or shine, snow or hailstone, under left-wing or right-wing government, it never stops. It is constantly engaging in dialogue with the market, and brings the things that she needs – if they are small enough to fit in it.


Quite often though, the only thing the market needs is change for the taxi, and it is then when she uses a 20-euro banknote for 0.5-euro bottle of water. Despite all that, the kiosk constitutes a notion, an idea, and an entire worldview that defines a nation and their culture. Sometimes, it is indeed difficult to say which came first: Greece or the kiosk?