Έχει φύγει το παιδί – Μέρος Β’

Level - B2.03

Αγωνία. «Έχουν πάρει την παραγγελία μου; Έχουν αρχίσει να την ετοιμάζουν; Θα τη φτιάξουν σωστά; Ή την έχουν φτιάξει ήδη λάθος; Την άλλη φορά μου είχαν φέρει ένα σουβλάκι λιγότερο, και δεν είχαν βάλει τζατζίκι. Α, λάθος, τότε είχα ζητήσει να μην βάλουν, γιατί είχα κανονίσει ραντεβού γι’ αργότερα. Ή μήπως όχι; Μισό λεπτό, έχω φάει τίποτα σήμερα;»

Μονόλογοι σαν αυτόν ήταν συχνοί τότε. Ο λόγος δεν ήταν μόνο ότι τα σουβλατζίδικα έχουν πολλή δουλειά. Είναι κάτι άλλο, που δεν έχει να κάνει ούτε με το άτομο που παραγγέλνει, ούτε με το μαγαζί που φτιάχνει τα σουβλάκια, ούτε με το παιδί που σου τα φέρνει. Κάτι που μπορεί να κάνει το φαγητό που έχεις παραγγείλει να μην είναι αρκετό όταν φτάσει σε σένα, γιατί πλέον θα πεινάς πολύ περισσότερο: Η κίνηση στους δρόμους.

Στην Αθήνα έχει πολλή κίνηση – λίγη περισσότερη από αυτή που φαντάζεστε –, και οι παραγγελίες καμιά φορά αργούν. Ειδικά αν βρέχει, έχει ποδόσφαιρο, ή Γιουροβίζιον. Τότε, ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο στο σουβλατζίδικο να ρωτήσει για την παραγγελία του, και μιλάει με τον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να του δώσει ελπίδα. Η απάντηση – αλήθεια ή ψέμα – είναι πάντα η ίδια: «Έχει φύγει το παιδί».


· φεύγω – φύγω = to leave, to depart; to set off

· παίρνω – πάρω = to take, to get; to receive

· ετοιμάζω – ετοιμάσω = to prepare

· φέρνω – φέρω = to bring

· βάζω – βάλω = to put; to add [when cooking]

· ζητάω – ζητήσω = to ask for [something or someone]

· κανονίζω – κανονίσω = to arrange, to schedule

· παραγγέλνω – παραγγείλω = to place an order

· κίνηση = movement; traffic

· αργώ – αργήσω = to be late, to tarry

· δίνω – δώσω = to give

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

The lad has set off – Part II

Anguish. ‘Have they received my order? Have they started preparing it? Will they make it the way I want it? Or have they already made it the wrong way? Last time they had brought me one souvlaki less, and they hadn’t added tzatziki. Ah no, that’s wrong, I had asked them not to add any at the time, because I had arranged a date for later. Or hadn’t I? Wait a minute, have I eaten anything today?’


Monologues that that one, were common back then. The reason wasn’t only that the souvlaki places are very busy. It’s something else, which doesn’t have to do with the person who orders, neither with the place that makes the souvlakis, nor with the lad that brings them to you. Something that can make the food you have ordered be not enough, by the time it gets to you, because you will be much hungrier by then: Road traffic.


In Athens, there is a lot of traffic – a little more than what you imagine –, and orders are sometimes late. Especially if it’s raining, there is football on, or Eurovision. Then, people call the souvlaki place to ask about their order, and speak to the only person who can give them hope. The answer – whether truth or lie – is always the same: ‘Order’s out for delivery’.