Κάτι θα σκεφτώ

Level - B1.05

Τα Σάββατα έρχομαι και βλέπω την ανιψιά μου στην Κόρινθο. Είναι 5μισι χρονών και σε λίγους μήνες θα πάει σχολείο. Τώρα πηγαίνει νηπιαγωγείο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί κάθε φορά. Της δείχνω πώς να ζωγραφίζει, να παίζει παιχνίδια, να χορεύει ζούμπα και να μετράει μέχρι το 100.

Περιμένω να έρθει το Σάββατο για να τη δω, να ζωγραφίσουμε ρινόκερους, να παίξουμε τρίλιζα, να χορέψουμε, να περπατήσουμε μέχρι το πάρκο, να μετρήσουμε λάθος, και να δούμε Μπομπ Σφουγγαράκη Τετραγωνοπαντελόνη. Βλέπουμε Μπομπ Σφουγγαράκη κάθε Σάββατο πρωί, της αρέσει πολύ ο Πλανγκτόν και σ’ εμένα η Σάντυ. Είμαστε άνθρωποι της επιστήμης μάλλον – θα της μάθω και φυσική κάποια στιγμή.

Θέλω να της δείχνω κάτι καινούργιο κάθε Σάββατο, να της μαθαίνω κάτι νέο. Αυτή τη φορά, σκέφτομαι να της δείξω πώς να περπατάει με τα χέρια, ανάποδα. Ίσως είναι λίγο δύσκολο, κυρίως γιατί ούτε εγώ ξέρω πώς να περπατάω έτσι. Αλλά κάτι θα σκεφτώ.


· ανιψιά = η κόρη της αδερφής / του αδερφού

· νηπιαγωγείο = το σχολείο όταν είμαστε 3 - 5 χρονών

· δείχνω – δείξω = to show

· έρχομαι – έρθω = to come

· τρίλιζα = παιχνίδι με Χ και Ο

· γελάω – γελάσω = to laugh

· βλέπω – δω = to see

· σφουγγάρι = sponge

· επιστήμη = science

· μάλλον = probably

· μαθαίνω – μάθω = to learn; to teach [in casual register]

· σκέφτομαι – σκεφτώ = to think, to contemplate

· ανάποδα = upside down

· κυρίως = mainly

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

I’ll think of something

On Saturdays I come and see my niece in Corinth. She’s 5 and a half, and in a few months, she’ll go to school. She’s now going to kindergarten. We do many things together every time. I show her how to paint, to play games, to dance Zumba and to count to 100.


I’m waiting for Saturday to come in order to see her, paint rhinos together, play noughts and crosses, dance, walk to the park, count wrong, and watch Spongebob Squarepants. We watch Spongebob every Saturday morning she likes Plankton a lot, and I like Sandy. We’re probably people of science – I’ll also teach her physics at some point.


I want to show her something new every Saturday, something novel. This time, I’m thinking of showing her how to walk on her hands, upside-down. It might be a bit difficult, mainly because I don’t know how to walk that way either. But I’ll think of something.