Επιτέλους

Level - B1.08

Γύρω απ’τον ύπνο μου

συγχωρώ τους μικρούς εαυτούς μου

τους αγκαλιάζω

και τους αντικρύζω απ’ την αρχή


Πια όχι σα να ‘ταν εγώ

μα σαν παιδιά ξένα

που επιτρέπεται επιτέλους ν’ αγαπήσω


· συγχωρώ – συγχωρέσω = to forgive

· εαυτός = self

· αγκαλιάζω – αγκαλιάσω = to hug, to embrace

· αντίκρυ = opposite [adverb] [poetic]

· αντικρύζω – αντικρύσω = to face

· επιτρέπω – επιτρέψω = to allow

· επιτρέπεται = it is allowed; it is legal

· επιτέλους = at last, finally

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

At last

About my sleep

I forgive my little selves

I embrace them

And face them anew


Not as if they were me, anymore

but some strange children

that I’m finally allowed to love