Τα φαινόμενα απατούν

Level - A2.04

Η γάτα μου η Λετζέρα έχει ιταλικό όνομα. Όλοι λένε ότι το όνομα δεν ταιριάζει, αλλά εγώ δεν τους ακούω, γιατί ξέρω καλύτερα. Η Λετζέρα είναι μεγαλόσωμη και χοντρή, αλλά το όνομά της στα ιταλικά σημαίνει «ελαφριά». Η γάτα μου είναι έξυπνη, όμορφη και την αγαπάω πολύ. Είναι ασπρόμαυρη με πράσινα μάτια. Τρώει πολύ και περπατάει λίγο – βλέπετε είναι στειρωμένη. Ξαπλώνει στα πόδια μου όταν κάθομαι στο κρεβάτι, τη χαϊδεύω κι αυτή γουργουρίζει. Τότε ξεχνάω τα πάντα, και δε σκέφτομαι τίποτα. Ίσως η γάτα μου είναι βαριά, αλλά μόνο εγώ ξέρω πόσο ελαφριά κάνει την ψυχή μου.


· φαινόμενο = phenomenon [lit: that which is visible]

· απατώ = to cheat on; to deceive [dated]

· ταιριάζω = to be suitable, to befit; to be compatible

· (το) σώμα = body

· ελαφρύς -ιά -ύ = light

· ξαπλώνω = to lie down

· στειρωμένος-η -ο = sterilised; spayed, neutered

· πάντα = always

· τα πάντα = everything

Τα πάντα πάντα τρώνε τα πάντα. – The pandas always eat everything.

[Then again, could also mean ‘Everything always eats the pandas’, who knows]

· χαϊδεύω = to stroke, to caress

· ξεχνάω= to forget

· βαρύς-ιά -ύ = heavy

· πόσο = how [much]

· ψυχή = soul

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Appearances can be deceiving

My cat Leggera has an Italian name. Everyone tells me that the name is not suitable, but I don’t listen to them, because I know better. Leggera is large and fat, but her name in Italian means ‘light’. My cat is smart, beautiful and I love her a lot. She is black and white, with green eyes. She eats much and walks little – you see, she is sterilised. She lies down on my legs when I sit on the bed, I stroke her, and she purrs. Then I forget everything, and I don’t think about anything. My cat might be heavy, but only I know how light she makes my soul.