Το πουλί και τα ψάρια:
Μια ιστορία από το ένα μέχρι το δέκα

Level - A1.11

Ένα πουλί ανοίγει τα δύο φτερά του, και κάνει τρία ταξίδια, από το βράχο στη θάλασσα. Τέσσερα λεπτά μετά, βλέπει πέντε μικρά ψάρια, που κολυμπάνε έξι μέτρα κάτω από το νερό. Περνάνε εφτά δευτερόλεπτα, και το πουλί κάνει κύκλο οχτώ φορές πάνω από τα ψάρια. Εννιά ώρες μετά, τα ψάρια είναι στο στομάχι του, αλλά δέκα ώρες μετά όχι.


· πουλί = bird

· ψάρι = fish

· ανοίγω = to open

· ταξίδι = trip

· βράχος = rock

· λεπτό = minute

· κολυμπάω = to swim

· περνάω = to pass, to go by

· δευτερόλεπτο = second [of minute]

· δεύτερος -η -ο = second [ordinal number]

· φορά = time [once, twice, three times, etc.]

· μετά = after, afterwards, later

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

The bird and the fish:
A story from one to ten

A bird spreads its two wings, and makes three trips, from the rock to the sea. Four minutes later, it sees five small fish, that are swimming six metres under the water. Seven seconds pass, and the bird flies in a circle eight times over the fish. Nine hours later, the fish are in its stomach, but ten hours later, no.