Το καλό και το κακό στον πλανήτη Γη

Level - A1.06

Ο πλανήτης έχει πολλές χώρες. Σε κάθε χώρα στον πλανήτη η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Στην Ασία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αμερική και στην Ωκεανία – αλλά και στην Ανταρκτική!

Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία το καλό έχει να κάνει με το ήθος, αλλά όχι μόνο. Στα αρχαία ελληνικά, «καλός» δε σημαίνει μόνο «άνθρωπος με ήθος», αλλά και «όμορφος». Αν είσαι καλός, είσαι ωραίος, αλλά αν είσαι κακός όχι.

Στην αρχαία κινεζική φιλοσοφία, τίποτα δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Εσύ τι πιστεύεις;


· γη = land, earth

· κάθε = every

· χώρα = country

· διαφορετικός -ή -ό = different

· σημαίνω = to mean

· άνθρωπος = person

· αν = if

· τίποτα = nothing

· πιστεύω = to believe

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Good and evil on planet Earth

The planet has many countries. In every country on the planet, the philosophy is different. In Asia, in Europe, in Africa, in America and in Oceania – but in Antarctica too!

In ancient Greek philosophy, good has to do with ethos, but not only. In ancient Greek, καλός doesn’t only mean ‘moral person’, but also ‘beautiful’. If you’re good, you’re good-looking, but if you’re bad, no.

In ancient Chinese philosophy, nothing is only good or only bad. What do you think?