Μακριά

Level - A1.13

Μαθαίνει γεωγραφία με την εγκυκλοπαίδεια και τους χάρτες που έχει στο δωμάτιό της. Η εγκυκλοπαίδεια είναι πολύ παλιά. Δεν έχει την Ουκρανία, τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία – έχει μόνο τη Σοβιετική Ένωση. Και φυσικά, δεν έχει την Κροατία, τη Σερβία, ή τη Βοσνία – αλλά μόνο τη Γιουγκοσλαβία. Ένα μικρό παράθυρο στον χρόνο, σε μία εποχή που δεν είναι εδώ πια.

Οι χάρτες είναι τρεις. Ένας χάρτης της Ελλάδας, ένας της Ευρώπης, και ένας παγκόσμιος. Τους κοιτάζει κάθε μέρα, για ώρες. Μαθαίνει την πιο μεγάλη πόλη σε κάθε χώρα, αλλά με τη φαντασία της, πάει πάντα στο πιο μικρό χωριό, μακριά από όλα. Κάθε χάρτης είναι μια μυστική πόρτα στον τοίχο, που κάνει τον κόσμο λιγότερο ξένο.

Δεν ξέρει πότε, ή αν θα πάει σε όλες αυτές τις χώρες. Για την ώρα, το αεροπλάνο μπορεί να περιμένει.


· δωμάτιο = room

· λευκός -ή -ό = white

· φύση = nature

· φυσικός -ή -ό = natural

· εποχή= era, epoch; season

· πια = anymore

· παν= everything, all [archaic, dated]

· παγκόσμιος -α -ο = παν + κόσμος

· κοιτάζω= κοιτάω = to look at

· χωριό= village

· τοίχος = wall

· λίγο= a bit, a little

· λιγότερο = less

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Far away

She’s learning geography with the encyclopaedia and the maps that she has in her room. The encyclopaedia is very old. It doesn’t have Ukraine, Russia or Belarus – it only has the Soviet Union. And of course, it doesn’t have Croatia, Serbia or Bosnia – but only Yugoslavia. A small window in time, to an era that is no longer here.


The maps are three. One map of Greece, one of Europe, and one world map. She looks at them every day, for hours. She’s learning the largest city in each country, but with her imagination, she always travels to the smallest village, away from everything. Every map is a secret door on the wall, which makes the world less foreign.


She doesn’t know when, or if she’ll go to those countries. For the time being, the plane can wait.