Είσαι δεινόσαυρος αν...

Level - A1.07

Η τεχνολογία πάντα έχει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, και πάει μπροστά όλη την ώρα. Έτσι, αν ο ρυθμός που έχεις είναι αργός, μένεις πίσω, και σε λένε δεινόσαυρο. Αλλά τι σημαίνει αυτό;

Σήμερα, ένας άνθρωπος είναι δεινόσαυρος αν δεν ξέρει να γράφει με υπολογιστή, ή να διαβάζει μέιλ. Επίσης, αν έχεις τηλέφωνο χωρίς ίντερνετ, ή ο υπολογιστής που έχεις είναι πολύ αργός και δε μπαίνει στο φέισμπουκ, είσαι δεινόσαυρος. Όταν δεν ξέρεις πώς να ακούς μουσική στο σπότιφαϊ, ή να μιλάς στο σκάιπ και να παίρνεις τηλέφωνο στο βάιμπερ και στο γουατσάπ, είσαι δεινόσαυρος.

Σε δέκα χρόνια, πιστεύω θα είσαι δεινόσαυρος αν δεν έχεις κανάλι στο γιουτιούμπ.


· πάντα = always

· γρήγορος -η -ο = fast, quick

· μπροστά = forward, in front of

· αργός -ή -ό = slow

· πίσω = back, behind

· υπολογιστής = computer

· επίσης = also, likewise

· χωρίς = without

· που = which, who, that [relative pronoun]

- Η σειρά που βλέπω, τελειώνει. – The series that I watch, is ending.

· μπαίνω = to enter, to go in

· παίρνω = to take, to get

· παίρνω τηλέφωνο = to call, to make a phone call

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

You’re a dinosaur if…

Technology has always a very quick pace and moves forward all the time. Thus, if the pace that you have is slow, you stay behind, and they call you a dinosaur. But what does that mean?

Today, a person is a dinosaur if he or she doesn’t know how to write with a computer, or to read emails. Also, if you have a phone without internet, or your computer is too slow and doesn’t go on Facebook, you’re a dinosaur. When you don’t know how to listen to music on Spotify, or to talk on Skype and make a phone call on Viber and on Whatsapp, you’re a dinosaur.

In ten years, I believe you’ll be a dinosaur if you don’t have a channel on YouTube.