Πες πως είναι ένα σπίτι

Greek

Δεν είσαι η πρώτη μου αγάπη
μα είσαι η τελευταία
Νιώθω τα χρόνια μου που φύγαν
πως χάθηκαν λαθραία
Δεν είσαι εσύ ένας σταθμός μου
μα είσαι εσύ το τέρμα
Είσαι ο ήλιος που προβάλλει
μες στης ζωής το γέρμα

Πες πως είναι ένα σπίτι
που ζητάει ιδιοκτήτη
η δική μου η καρδιά,
με παράθυρα κλεισμένα,
μα το άνοιξα για σένα
και σου δίνω τα κλειδιά

Δεν είσαι ο πρώτος έρωτάς μου
μα είσαι ο πιο μεγάλος
Όσα εσύ μού 'χεις χαρίσει
δε μού 'χει δώσει άλλος
Δεν είσαι εσύ κάτι τυχαίο,
μια κάποια γνωριμία –
Είσαι το μόνο μου πιστεύω
κι η μόνη μου θρησκεία

English

You're not my first love
but you are the last one
I feel my years that are gone
to have disappeared furtively
You are not a station of mine
but the terminal
You are the sun that appears
amidst life's dusk

Let’s just say that
my heart is a home
seeking an owner,
with windows closed,
but I’ve opened it for you
and I'm giving you the keys

You are not my first love
but you are the greatest one
Whatever you have given me
no one else has
You are not something casual,
some certain acquaintance –
You are my only belief
and my only religion

γέρμα

The neuter noun γέρμα is a rather rare and poetic word for ‘sunset’, derived from γέρνω ‘to tilt’, ‘to bow down’. The most common words for ‘sunset’ are neuter ηλιοβασίλεμα and the more formal δύση – which is primarily used as the noun ‘west’.


πες

This is the imperative of the verb λέω ‘to say’ in the second person singular, as in ‘say!’. The verb is rather versatile and has several semantic functions. A common usage is the one featured here – πες πως… or πες ότι...–, i.e., a suggestion like: ‘Let’s say that …’, or an urging such as: ‘Pretend that …’, ‘Act as if …’. Essentially, it urges someone to picture a fictional scenario and act according to it.


ζητάω

The verb ζητάω has two meanings, the most common one being ‘to ask for’, as in, 'to ask for a favour', or to ask for an object as a borrowing. The second meaning is ‘to search, to seek’. It is not completely clear which definition is used in the song, since both make sense.

This slight ambiguity can also be reflected in the historical semantics of the word. In Classical times, the primary meaning used to be ‘to seek’, and what is the primary meaning nowadays – i.e., ‘to ask for –’, used to be secondary back then. The act of searching came to be semantically overshadowed by a desire, and eventually, a request.


χαρίζω

The verb χαρίζω can mean ‘to grant’, ‘to give away [for free or as a gift]’, or ‘to release [from a penalty, obligation or financial debt]’. It comes from the noun χάρη – Ancient Greek χάρις – meaning ‘grace’, ‘favour [as in “to do a favour”], or ‘pardon [for a crime]’.

e.g.

Μου χάρισε ένα βιβλίο. – She gifted me a book.

Παρ’ το, σ’ το χαρίζω – Take it, it’s yours [lit: ‘…I’m giving it away to you’].


πιστεύω

Note that the verb πιστεύω ‘to believe’ is used as a neuter noun in the song, to mean ‘belief’. The same happens with other verbs, such as είναι or θέλω.

e.g.

Το ήθελε με όλο το είναι της. – She wanted it with her whole being.

Τα θέλω του τον έκαναν ευάλωτο. – The things he wanted made him vulnerable.