Δείξε μου τον τρόπο

Greek

Χρυσός και ασήμι, αγρίμι μες στη νύχτα
ουρλιάζεις δυνατά
δάκρυά σου στα μαλλιά μου, τα γέλια σου χαρά μου
μα μου στερείς κι αυτά
ποιος να 'ναι ο λόγος, που ένας θαρραλέος
να κλαίει τόσο πολύ
ποια να 'ναι η αιτία, που αντί να λες αστεία
ξεσπάς παντού μ’ οργή

Δείξε μου τον τρόπο
κι αν θέλει κι άλλο κόπο
εγώ θα προσπαθώ
μόνο θέλω ακόμα,
απ’ το δικό σου στόμα,
ν’ ακούσω «σ’ αγαπώ»

Πιάνω έναν τόνο, ίσως να 'ναι το μόνο
που με πάει μακριά
λέω μια λέξη, χιονίσει είτε βρέξει
το μέλλον με κοιτά
θέλω να ζήσω, μα αν δε σ’ αγαπήσω
δεν ξέρω αν θα μπορώ
θέλω να υπάρχω, φιλία μαζί σου να’ χω
για πολύ καιρό

English

Gold and silver, α beast in the night
you scream loud
your tears on my hair, your laughter [is] my joy,
but you even deny me those
What could be the reason that a courageous [man]
is crying so much
What could be the cause, that, instead of telling jokes,
you lash out everywhere with wrath

Show me the way
and if it takes more effort
I will be trying
I just still want,
from your own lips,
to hear "I love you"

I pick a tune, maybe it's the only [thing]
that takes me far away
I utter a word, whether it snows or rains
the future is looking at me
I want to live, but if I don't [get to] love you
I don't know if I'll be able to [stand it]
I want to keep existing, to have [a] friendship with you
for a long while

στερείς

The verb στερώ means ‘to deprive [of]’, and it is used with both a direct and an indirect object, but in a way that is inverted compared to English. The direct object is the thing taken away, and the indirect object is the person who had that thing taken away from them. In other words: στερώ κάτι από κάποιον ‘to deprive someone of something. [lit: ... something from someone]’.

e.g.

Η κρίση στέρησε πολλά από εμάς. – Recession deprived us of many things.

Σου στερεί την ελευθερία σου. – It deprives you of your freedom.


ποιος να’ναι

The particle να is sometimes used to return a question back to oneself. In other words, turn a question into wondering.

e.g.

Ποιος είναι; – Who is it?

Ποιος να είναι; – Who could it be?

Πού πήγε; – Where did it go?

Πού να πήγε; – Where could it have gone to?


αντί

The most common meaning of αντί is ‘instead of’. The syntax employs να before a verb, and για or the genitive case – more formally – before a noun. However, it is also used as a prefix, equivalent to English anti-, vice-, and counter-, for example: αντιναζιστικός ‘anti-Nazi’, αντιπρόεδρος ‘vice-president’, αντιπρόταση ‘counteroffer’, but also αντιμιλάω ‘to talk back’.

e.g.

Αντί να παραπονιέσαι, σήκω και προσπάθησε. – Instead of complaining, get up and try.

Αντί για χρυσό, βρήκε κάρβουνο. – Instead of gold, he found coal.

Αντί του προέδρου, ήρθε ο αντιπρόεδρος. – The vice-president came instead of the president.


θέλει κι άλλο κόπο

As it happens in quite a few languages, the verb meaning ‘to want’ is often used with the meaning of ‘to need’. This also used to be the case in English, and this is still reflected on the noun want (need) and the adjective wanting (lacking [needing something additional]).

e.g.

Θέλω κούρεμα. – I need a haircut.

Το αυτοκίνητο θέλει πλύσιμο. – The car needs washing.


κι άλλο κόπο

The structure [and + other] is used in Greek to mean ‘more’ or ‘one more’.

e.g.

Χρειάζομαι κι άλλο καρότο. – I need one more carrot.

Χρειάζεται κι άλλο λάδι. – It needs more oil.

Θα πεις κι άλλα ψέματα; – Are you going to tell more lies?