Αλλεργία στις δεσμεύσεις

Greek

Και τώρα είσαι εδώ
κι ας μου είχες πει
δε θα ξαναγυρίσεις
και τη πόρτα πίσω σου
είχες χτυπήσει

Τώρα λες είσαι καλά
μια χαρά
Κι αν και είχες
αλλεργία στις δεσμεύσεις
πρέπει να γυρίσεις σπίτι
πριν τις έξι
Πρέπει να σε βρει εκεί
δίπλα της

Κι αναρωτιέμαι, θυμάσαι;
όταν τις νύχτες κοιμάσαι
κι ας μου λες πως
έχουν όλα τελειώσει και είναι αργά
Και δε με νοιάζει τι κάνεις
ούτε αν ξέρεις τι χάνεις
φτάνει μόνο όταν σε βλέπω στο δρόμο
να δείχνεις καλά

Και τώρα είσαι εδώ
και μου λες πως
ξέρει και να μαγειρεύει
και το σπίτι της με τάξη το μαζεύει
Θεέ μου εσείς είστε καλά...
μια χαρά

English

And now you’re here
even though you had told me
[that] you wouldn’t come back
and you had slammed
the door behind you

You’re saying you’re all good now
not bad at all
And even though you had
[an] allergy to commitment
you need to go back home
before six
She has to find you there
by her side

And I wonder, do you remember…?
…when you sleep at night
Regardless if you’re telling me that
it’s all over and it’s [too] late
And I don’t care what you’re doing
neither if you know what you’re missing
as long as you look well
whenever I see you on the street

And now you’re here
and you’re telling me [that]
she also knows how to cook
and she tidies up her house carefully
Gosh, you two are well [together]…
not bad at all

μια χαρά

As a noun, χαρά means ‘joy’ and it can also be a woman’s given name – Χαρά, just like English Joy. The phrase μια χαρά is extensively used to mean ‘very well’, ‘very good’, ‘just fine’, ‘quite alright’, ‘not bad at all’, etc.


αν και

Even though if read word-for-word it means something different, the structure αν και means ‘although’.


φτάνει

Aside from its two main meanings of ‘to arrive’ and ‘to reach’, φτάνω can also mean ‘to be enough [in quantity or effort]’. An extension of this meaning is the impersonal impression φτάνει ‘it suffices’.

e.g.

Φτάνει να πω πως τελικά έφυγε. – Suffice it to say that eventually she left.

Δε θα πω τίποτα, φτάνει να μην πεις ούτε εσύ. – I won’t say anything, as long as you won’t either.

Φτάνει! – Enough!


δείχνεις

A not as frequent meaning of δείχνω ‘to show’ is ‘to look [a certain way]’, which by proxy makes it a synonym of φαίνομαι, at least for this shared definition.

e.g.

Είσαι καλά; Δείχνεις άρρωστος. – Are you alright? You look ill.


μαζεύει

Normally, μαζεύω‘to gather, to collect, to harvest’, or ‘to pick up [in order to put to the right place]’. The compound that is primarily used to mean ‘to tidy up’, is συμμαζεύω, from συν- ‘[prefix] co-’ + μαζεύω, essentially meaning to gather everything together in a way that it does not look scattered. Nevertheless, μαζεύω can – rarely – also mean ‘to tidy up’, even without the prefix.